Kompletní zpracování účetnictví, daní a mzdové agendy

Účetnictví pro nově vznikající firmy po listopadu 1989 jsem začala zpracovávat již v roce 1990 při zaměstnání, kdy se na mne začínající podnikatelé obraceli jako na hlavní účetní jednoho holického podniku. V té době byla velká poptávka po těchto službách a minimální nabídka jejich poskytování.
Od září 1992 je vedení účetnictví a poskytování souvisejících služeb mojí hlavní činností jako OSVČ.
V roce 1995 jsem získala osvědčení daňového poradce, jsem zapsaná v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců ČR pod evidenčním číslem 1623.
V daňové kanceláři zaměstnávám 3 účetní a 1 mzdovou účetní.
Naše služby
Podnikatelům a obchodním korporacím poskytujeme kompletní servis v oblasti účetnictví, mezd a daní. Pokud využijete služeb naší kanceláře, můžete se plně soustředit na svoji práci, ve které jste odborníky. My za Vás zařídíme veškeré Vaše zákonné povinnosti vůči státu. Daňový poradce je profesionál ve svém oboru, záruka vysoké odbornosti a také zákonné odpovědnosti za způsobenou škodu.

Služby

Vedení 
účetnictví

kompletní zpracování podvojného účetnictví podle platných předpisů pomocí osvědčeného účetního software, průběžné poskytování informací o hospodaření firmy, vypracování roční účetní závěrky

Daňová 
evidence

zpracování daňové evidence pro fyzické osoby pomocí osvědčeného software, průběžné informace o příjmech a výdajích

Zpracování daňových přiznání

jedná se především o daňová přiznání k dani z příjmů, která zpracováváme v řádném termínu do 1.4. nebo zpracováváme a podáváme v prodlouženém termínu do 1.7.

Další daňová přiznání

silniční daň, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí

Zpracování 
mezd

kompletní zpracování měsíčních mezd, vedení mzdové a personální agendy, komunikace se správou sociálního zabezpečení a se zdravotními pojišťovnami – přihlašování a odhlašování zaměstnanců, podávání měsíčních přehledů, zastupování při pravidelných kontrolách. Po skončení kalendářního roku vyhotovení a podání ELDP, ročního vyúčtování daní ze závislé činnosti

Daňové 
poradenství

poskytujeme daňové i účetní poradenství firmám, kterým vedeme kompletní účetnictví či daňovou evidenci, ostatním podnikatelům, ale také větším korporacím, které mají svoji účtárnu, a potřebují pouze odborný dohled a průběžné konzultace při řešení složitějších případů

Kompletní servis 
pro plátce DPH

registrace plátců (zákonné i dobrovolné), vedení evidence pro účely DPH, zpracování a elektronické podávání daňových přiznání k DPH, kontrolních hlášení DPH a souhrnných hlášení DPH

Reference

PENTA - servis
Labeta
Homea
Medicaltech
STAVEKO TRADE
OMcom

Kontakt

Ing. Ivona Kopová

daňový poradce
IČ: 64242439
Datová schránka: k22e2tk
Číslo osvědčení: 1623
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 24, 534 01 Holice
Telefon: 466 923 128
Mobil: 603 511 064
Pošlete nám zprávu
O NÁS
Náš tým.
Ing. Ivona Kopová
daňový poradce
Eva Neumannová
účetní
Ludmila Bečková
účetní
Eva Kotfaldová
mzdová účetní
Jitka Zárubová
účetní
© 2024 Ing. Ivona Kopová | Vyrobilo studio
Ochrana osobních údajů
envelope
Navigace